Om

Kolartorps tomtägarförening är en ideell förening i vilken man kan söka medlemskap om man är registrerad fastighetsägare till en fastighet inom detaljplanerna Kolartorp etapp 1 och 2.

Föreningens syfte är att verka för ordning och trevnad inom området och förvalta den fastighet som utgör föreningens festplats. Vidare bevakar föreningen medlemmarnas intressen i närområdet och yttrar sig i frågor som berör detsamma.

För att kunna göra detta behöver föreningen hantera medlemmarnas personuppgifter. Hur föreningen gör det kan du läsa mer om på sidan om Kolartorps tomtägarförenings hantering av personuppgifter.