Området kring Kolarbacken och utegymmet

Arbetet fortskrider med att färdigställa gatuarbetena för Hermanstorp och apropå det kontaktar styrelsen Haninge kommun med frågor kring vad som skall hända med området i korsningen Kolarbacken, Olsängsvägen och Kolarslingan samt den återvinningsstation som iaf tidigare planerades på området.

Läs styrelsens skrivelse här (231206).

Läs Haninge kommuns svar här (231207).