Städdag framskjuten

På årsmötet diskuterades om en städdag i Kolartorp kunde hållas den 17 september med efterföljande samkväm och korvgrillning. Styrelsen kommer inte ha möjlighet att genomföra en städdag det datumet utan återkommer längre fram med ett nytt datum.

Mvh Styrelsen