Historia

Foto: Tegner, Elisabeth
Kommun: Haninge Socken: Österhaninge
Arkiv: Haninge hembygdsgille
Bildnr: LX2005-1735

Kolartorp på kartan
Kolartorp är en del av stadsdelen Vega i Haninge kommun. Vega är beläget i Haninge kommuns nordvästra del. Vega ansluter i väster och norr mot Huddinge, i öster mot kommundelen Norrby och i söder mot Handen. I Vega ingår bland annat Kolartorp, Kvarntorp, Söderbypark och Söderhagen.

Beskrivning av Kolartorp på Internet
För att försörja gruvor och hyttor i Bergslagen fanns det under flera hundra år fram till slutet av 1930-talet torp där brukaren hade skyldighet att leverera en viss mängd träkol och vid budning arbeta utan lön för bolaget ett mindre antal dagar per år. Kolartorparen var förbjuden att arbeta åt andra men kunde på gården driva jordbruk för sin egen och familjens försörjning. Den ekonomiska kärnan i detta system var att det gick åt enorma mängder ved för att producera den mängd träkol som behövdes för att hålla igång en hytta.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolartorp

Området är präglat av tidigare lantbruk och tvätteriverksamheter samt fritidshusområden. I norra Vega, Kolartorp och Hermanstorp byggdes fritidshusområden på stora avstyckade tomter under 1940-talet. Det fanns en järnvägshållplats vid Vega som lades ner 1973, då pendeltåg började trafikera Nynäsbanan. Längre söderut finns Kvarntorp och Hallsten med mestadels äldre villabebyggelse och är liksom norra Vega, Kolartorp och Hermanstorp under omvandling mot permanentboende. I områdets västra del ligger området Björkdalen i vilket det finns både helårs- och fritidsbostäder.
Källa: http://www.haninge.se

Sevärdheter i skogarna kring Kolartorp

  • Området är väl känt bland klättringsentusiaster.
  • Jättegryt

I regeringsuppdraget om tätortsnära natur: ”Aldrig långt till naturen –
Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen” (Rapport 2003:20, Länsstyrelsen i Stockholms län) finns Kolartorp upptaget som ett av de 71 mest värdefulla naturområdena för friluftsliv och naturvård. I rapporten ges följande beskrivning. Norr om Kolartorp finns ett stort antal jättegrytor i en brant. Jättegrytorna varierar i storlek, den största är ett par meter djup och vattenfylld. Området är av högt värde från geologisk och pedagogisk synpunkt.