Personuppgifter

Behandling av personuppgifter inom ramen för Medlemskapet 

Kolartorps tomtägarförening, härefter benämnd som Föreningen, behandlar personuppgifter som rör medlemmar i Föreningen för att kunna administrera medlemskap och kontakta medlemmarna. Det innebär att Föreningen är personuppgiftsansvarig för de registrerade.

Föreningen behandlar namn, adressuppgifter inklusive fastighetsbeteckning, e-postadress, och telefonnummer för Föreningens medlemmar. All behandling sker i Sverige eller på Microsofts molnplattform inom Europeiska Unionen. Behandling för webbsida och elektroniska medlemsutskick sker även på Ballous webbplattform i Sverige.  All behandling följer gällande dataskyddslagar (GDPR) och säkerhetsföreskrifter.  

Föreningen behandlar uppgifterna så länge som personen är medlem i Föreningen med den lagliga grunden samtycke eller så länge andra lagar kräver, t.ex. bokföringslagen. Föreningen hanterar inte s.k. särskilda kategorier, dvs känsliga personuppgifter, och kommer aldrig att delge personuppgifter till tredje part. Vidare kommer Föreningen att rapportera personuppgiftsincidenter inom 72h till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (DI) samt medlemmen. 

Registerutdrag  

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter Föreningen har om dig genom ett s.k. registerutdrag. För att få ett utdrag över personuppgifter skall begäran skriftligen inkomma per e-post till info@kolartorp.com. Begäran skall innehålla ditt fullständiga namn, e-postadress samt telefonnummer på vilket vi kan nå dig. Du kommer därefter bli kontaktad av Föreningen för identifikation. Registerutdrag lämnas så fort som möjligt, dock senast inom en månad från identifikation. 

 Rättelse av felaktiga personuppgifter 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade av Föreningen. För att få en personuppgift rättad skall begäran skriftligen inkomma per e-post till info@kolartorp.com. Begäran skall innehålla ditt fullständiga namn, e-postadress samt telefonnummer på vilket vi kan nå dig. Du kommer därefter bli kontaktad av Föreningen för identifikation. Rättelse sker så fort som möjligt, dock senast inom en månad från identifikation. 

 Rätten att bli glömd 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av Föreningen, den s.k. rätten att bli glömd. Vid begäran om att få personuppgifterna raderade kommer också möjligheten att vara medlem i föreningen att upphöra. För att få dina personuppgifter raderade skall begäran skriftligen inkomma per e-post till info@kolartorp.com. Begäran skall innehålla ditt fullständiga namn, e-postadress samt telefonnummer på vilket vi kan nå dig. Du kommer därefter bli kontaktad av Föreningen för identifikation. Radering sker så fort som möjligt, dock senast inom en månad från identifikation. 

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta Föreningens styrelse på e-post till info@kolartorp.com. 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen