Kontakt med Haninge kommun om parkslide i Kolartorp (uppdaterad)

Styrelsen har i en skrivelse kontaktat Haninge kommun för att fråga hur de ser på att den invasiva arten förekommer i Kolartorp.

Läs styrelsens skrivelse här #1.

Läs kommunens svar här #2.

Läs styrelsens svar på kommunens svar #3.

Läs kommunens andra svar här #4.

Läs styrelsens svar på kommunens svar #5.

Läs kommunens tredje svar här #6.

Mvh,
Styrelsen