Kontakt med Haninge kommun om parkslide i Kolartorp (uppdaterad 231024)

Styrelsen har i en skrivelse kontaktat Haninge kommun för att fråga hur de ser på att den invasiva arten förekommer i Kolartorp.

Läs styrelsens skrivelse här #1.

Läs kommunens här #2.

Läs styrelsens svar #3.

Läs kommunens svar #4.

Läs styrelsens svar #5.

Läs kommunens svar #6.

Läs styrelsens svar #7 (231020).

Läs kommunens svar #8 (231024).

Mvh,
Styrelsen