Information från Bro & Väg om etapp 2

Information Utbyggnad VA, Väg Kolartorp II

Arbetet med Kolarslingan fortskrider och vi befinner oss nu ca 100 meter från korsningen mot Kolarbacken. Arbetet innebär att vägen är helt avstängd för genomfart vid arbetsstället och vi ber er därför att åka alternativa vägar.

Vi har även startat arbeten i anslutningen mot Hermanstorpsvägen och Kolarbacken med ett nytt arbetslag. Vi kommer nu att fortsätta med Kolarbacken och Milavägen när Kolarslingan blir färdig. Under kommande veckor kommer vi även att fortsätta avverka träd i anslutning till vägarna, Kolarbacken, Milavägen, Stybbvägen och Timmervägen.

Vid arbetena med Kolarbacken kommer vi att ordna förbifarter i möjligaste mån men vid vissa partier kanske det inte fungerar utan vi måste stänga av vägen kortare perioder, vi informerar då om detta!

Vid arbetena med övriga gator blir vägen avstängd för genomfart och man får åka in från två håll.

Under entreprenaden kommer vi ut med fortlöpande information om var och när det är svårt att ta sig fram. Detta för att underlätta så mycket som möjligt för er boende i området.

Vi har även lagt in en ny framdriftsplan på kommunens hemsida.

 Ansvarig för projektet för Bro&Väg
Jonas Nordenmalm – Platschef
Telefon: 070-250 50 08 (Dagtid)
E-mail: jonas.nordenmalm@brovag.se