Området kring Kolarbacken och utegymmet

Arbetet fortskrider med att färdigställa gatuarbetena för Hermanstorp och apropå det kontaktar styrelsen Haninge kommun med frågor kring vad som skall hända med området i korsningen Kolarbacken, Olsängsvägen och Kolarslingan samt den återvinningsstation som iaf tidigare planerades på området.

Läs styrelsens skrivelse här (231206).

Läs Haninge kommuns svar här (231207).

Kontakt med Haninge kommun om parkslide i Kolartorp (uppdaterad 231024)

Styrelsen har i en skrivelse kontaktat Haninge kommun för att fråga hur de ser på att den invasiva arten förekommer i Kolartorp.

Läs styrelsens skrivelse här #1.

Läs kommunens här #2.

Läs styrelsens svar #3.

Läs kommunens svar #4.

Läs styrelsens svar #5.

Läs kommunens svar #6.

Läs styrelsens svar #7 (231020).

Läs kommunens svar #8 (231024).

Mvh,
Styrelsen

Kontakt med Haninge kommun om vägskicket i Kolartorp

Styrelsen har under en längre period haft kontakt med kommunen om vägarnas skick i Kolartorp. Mycket tung trafik samt högre antal bostäder än initialt planerat har medfört hårt slitage varför styrelsen uppmanar kommunen att åtgärda vägstandarden och ytbeläggningen.

Läs styrelsens skrivelse här.

Mvh,
Styrelsen


Haninge kommun svarar 2023-03-16

Hej

Vi har besiktat vägen idag 2023-03-16 och gjort följande bedömning.

Sträckor på vägen där det uppstått sprickbildningar på beläggningen kommer att åtgärdas med försegling samt mindre skador kommer att lappas med massa .

Någon ny beläggning på hela sträckan finns inte i daglägret upptagen i årets beläggnings program.

PGA begränsad budget måste gator med hög trafikmängd samt bussleder prioriteras.

Givetvis kommer akuta skador som uppkommer att åtgärdas omgående.

Mvh
Roger Brandlöf
Haninge Kommun.