Filer

Generella dokument

Stadgar för Kolartorps tomtägarförening
Fullmakt.docm – Malldokument för fullmakt. Kräver Microsoft Word och innehåller makron.

Årsmöte 2021

Dagordning årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021

Årsmöte 2020

Dagordning årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Årsmöte 2019

Dagordning årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019

Årsmöte 2018

Dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

Årsmöte 2017

Dagordning årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017

Årsmöte 2016

Dagordning årsmöte 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016