Området kring Kolarbacken och utegymmet

Arbetet fortskrider med att färdigställa gatuarbetena för Hermanstorp och apropå det kontaktar styrelsen Haninge kommun med frågor kring vad som skall hända med området i korsningen Kolarbacken, Olsängsvägen och Kolarslingan samt den återvinningsstation som iaf tidigare planerades på området.

Läs styrelsens skrivelse här (231206).

Läs Haninge kommuns svar här (231207).

Kontakt med Haninge kommun om parkslide i Kolartorp (uppdaterad 231024)

Styrelsen har i en skrivelse kontaktat Haninge kommun för att fråga hur de ser på att den invasiva arten förekommer i Kolartorp.

Läs styrelsens skrivelse här #1.

Läs kommunens här #2.

Läs styrelsens svar #3.

Läs kommunens svar #4.

Läs styrelsens svar #5.

Läs kommunens svar #6.

Läs styrelsens svar #7 (231020).

Läs kommunens svar #8 (231024).

Mvh,
Styrelsen

Kontakt med Haninge kommun om vägskicket i Kolartorp

Styrelsen har under en längre period haft kontakt med kommunen om vägarnas skick i Kolartorp. Mycket tung trafik samt högre antal bostäder än initialt planerat har medfört hårt slitage varför styrelsen uppmanar kommunen att åtgärda vägstandarden och ytbeläggningen.

Läs styrelsens skrivelse här.

Mvh,
Styrelsen


Haninge kommun svarar 2023-03-16

Hej

Vi har besiktat vägen idag 2023-03-16 och gjort följande bedömning.

Sträckor på vägen där det uppstått sprickbildningar på beläggningen kommer att åtgärdas med försegling samt mindre skador kommer att lappas med massa .

Någon ny beläggning på hela sträckan finns inte i daglägret upptagen i årets beläggnings program.

PGA begränsad budget måste gator med hög trafikmängd samt bussleder prioriteras.

Givetvis kommer akuta skador som uppkommer att åtgärdas omgående.

Mvh
Roger Brandlöf
Haninge Kommun.

Städdag framskjuten

På årsmötet diskuterades om en städdag i Kolartorp kunde hållas den 17 september med efterföljande samkväm och korvgrillning. Styrelsen kommer inte ha möjlighet att genomföra en städdag det datumet utan återkommer längre fram med ett nytt datum.

Mvh Styrelsen

Uppdatering: Arbetet på Kolartorps allé

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen angående VA-arbetet på Kolartorps allé som dragit ut på tiden. Arbetet var från början beräknat vara klart den 17 juli men har blivit försenat.

Kommunen låter hälsa att det i dagsläget är två gropar fortsatt öppna och att man inväntar godkända vattenprov. När provsvaren kommit kommer groparna att fyllas igen förutsatt att provsvaren visar på god vattenkvalitet. Efter det återstår asfalteringsarbeten och viss återställning av brevlådor och sopkärl. Förhoppningen är att detta skall vara klart i slutet av vecka 37.

Mvh,
Styrelsen

Inbrott på Glimmervägen

Förra veckan var det ett fullbordat inbrott i en villa på Glimmervägen. Vi vill uppmana medlemmarna att vara vaksamma och ha koll på vilka som rör på sig i närområdet. Särskilt intressant är att den eller de som gjorde inbrottet har varit noggranna. De hade satt en liten liten pinne i ytterdörrarna mellan dörr och karm ganska långt ned för att ha koll på om någon var hemma. Pinnen måste ha satts dit någon dag innan för att få koll på om dörrarna öppnats dvs någon är hemma.

Förutom de som hade inbrott hade en till villa på Glimmervägen pinnar insatta i ytterdörrarna men det upptäcktes så där hann det inte bli något inbrott.

Mvh,
Styrelsen

Sommarfesten inställd

Hej,

Med tanke på läget med Corona-viruset och Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer kring social distansiering ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in årets sommarfest.

Festen skulle från början ha hållits i juni men vi hoppades genom att skjuta upp den till efter sommaren att det skulle gå att hålla den men nu är tiden så knapp så vi har inget annat val än att ställa in årets fest och komma igen med nya tag nästa sommar.

Mvh,
Styrelsen