Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Rolf Hansson
rolf.hansson(at)kolartorp.com

Kassör
Gunnar Nyman
gunnar.nyman(at)kolartorp.com

Sekreterare
David Brindefalk
david.brindefalk(at)kolartorp.com

Ledamöter
Carl Borgenstierna
carl.borgenstierna(at)kolartorp.com

Lennart Anderson
lennart.anderson(at)kolartorp.com

Mail till alla i styrelsen
info(at)kolartorp.com
För att skicka email till ovanstående email adresser ersätt (at) med tecknet @. Detta gör vi för att förhindra spam.