Avstängning Kolartorps Allé

2020-06-08 – 2020-07-17
Underhållsarbete på Kolartorps Allé

VA-avdelningen utför underhållsarbete och byte av ledningar på Kolartorps Alle, mellan Hermanstorsvägen och Kolartorpsvägen. Arbetet utförs av kommunens entreprenör Bro och Väg, och beräknas starta måndag 8 juni och förväntas ta ca sex veckor. Det innebär att Kolartorpsvägen stängs för genomfart mellan Hermanstorpsvägen och Kolartorps Allé. Cyklister och fotgängare kommer kunna passera.

Läs mer på Haninges hemsida