Kolartorp etapp 2

 

Ombyggnaden av gator och VA-ledningar är klar i Kolartorp, etapp 2. Alla fastigheter kan ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Innan du ansluter din fastighet till kommunens VA-nät behöver du kontakta kommunens VA-avdelning.

Adresskarta för del av Timmervägen
Adresskarta för del av Milavägen
Nummerskyltar för Kolarbacken

Ny lekplats

En ny lekplats är anlagd vid korsningen Hermanstorpsvägen-Kolarbacken.

Illustrationsplan och kartor för lekplatsen i Kolartorp.pdf

Nya stadgar antagna

På det extra medlemsmötet som genomfördes den 14 januari 2016 så antogs enhälligt styrelsens förslag till nya stadgar. Eftersom detta var det andra extra medlemsmötet (av de två som krävs för en stadgeändring) innebär det även att det från den 14 januari är de nya stadgarna som gäller. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ert deltagande på mötet (bra uppslutning) och kommer närmast kalla till ordinarie årsmöte som sannolikt kommer hållas i april.

De nya stadgarna hittar ni under Filer eller här.

Mvh,
Styrelsen

Kallelse till extra medlemsmöte 2016-01-14 kl 19:00

Välkommen till extra medlemsmöte i Kolartorps Tomtägarförening.

Datum: Torsdagen den 14 januari 2016
Tid: 19:00
Plats: Runstensskolans matsal, Källvägen 29, (”Köksingången”)

Med anledning av den uppkomna situationen rörande föreningens ekonomi har styrelsen sett ett behov av att ändra föreningens stadgar. Den 8 december 2015 kl 19.00 hölls ett första extra medlemsmöte där det närmare förklarades behovet av att ändra stadgarna och ett förslag till nya stadgar lades fram av styrelsen. Förslaget antogs av ett enhälligt möte. För att de nya stadgarna skall gälla krävs ytterligare ett extra medlemsmöte som antar förslaget med minst 2/3 dels majoritet minst en månad efter det första extra medlemsmötet.

Förslaget till de nya stadgarna bifogades kallelsen till mötet den 8 dec 2015 och kan vid behov fås på nytt från styrelsen om så behövs (ta kontakt med någon av oss). Samma sak gäller dagordningen för mötet.  De nu gällande stadgarna finns att läsa på föreningens hemsida under menyn ”Filer”.

Kaffe med tilltugg serveras.

Välkomna
Styrelsen
Kolartorps Tomtägarförening