Kolartorp etapp 2

 

Ombyggnaden av gator och VA-ledningar är klar i Kolartorp, etapp 2. Alla fastigheter kan ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät.

Innan du ansluter din fastighet till kommunens VA-nät behöver du kontakta kommunens VA-avdelning.

Adresskarta för del av Timmervägen
Adresskarta för del av Milavägen
Nummerskyltar för Kolarbacken

Ny lekplats

En ny lekplats är anlagd vid korsningen Hermanstorpsvägen-Kolarbacken.

Illustrationsplan och kartor för lekplatsen i Kolartorp.pdf