Nya stadgar antagna

På det extra medlemsmötet som genomfördes den 14 januari 2016 så antogs enhälligt styrelsens förslag till nya stadgar. Eftersom detta var det andra extra medlemsmötet (av de två som krävs för en stadgeändring) innebär det även att det från den 14 januari är de nya stadgarna som gäller. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ert deltagande på mötet (bra uppslutning) och kommer närmast kalla till ordinarie årsmöte som sannolikt kommer hållas i april.

De nya stadgarna hittar ni under Filer eller här.

Mvh,
Styrelsen