Kallelse till extra medlemsmöte 2016-01-14 kl 19:00

Välkommen till extra medlemsmöte i Kolartorps Tomtägarförening.

Datum: Torsdagen den 14 januari 2016
Tid: 19:00
Plats: Runstensskolans matsal, Källvägen 29, (”Köksingången”)

Med anledning av den uppkomna situationen rörande föreningens ekonomi har styrelsen sett ett behov av att ändra föreningens stadgar. Den 8 december 2015 kl 19.00 hölls ett första extra medlemsmöte där det närmare förklarades behovet av att ändra stadgarna och ett förslag till nya stadgar lades fram av styrelsen. Förslaget antogs av ett enhälligt möte. För att de nya stadgarna skall gälla krävs ytterligare ett extra medlemsmöte som antar förslaget med minst 2/3 dels majoritet minst en månad efter det första extra medlemsmötet.

Förslaget till de nya stadgarna bifogades kallelsen till mötet den 8 dec 2015 och kan vid behov fås på nytt från styrelsen om så behövs (ta kontakt med någon av oss). Samma sak gäller dagordningen för mötet.  De nu gällande stadgarna finns att läsa på föreningens hemsida under menyn ”Filer”.

Kaffe med tilltugg serveras.

Välkomna
Styrelsen
Kolartorps Tomtägarförening