Uppdatering: Arbetet på Kolartorps allé

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen angående VA-arbetet på Kolartorps allé som dragit ut på tiden. Arbetet var från början beräknat vara klart den 17 juli men har blivit försenat.

Kommunen låter hälsa att det i dagsläget är två gropar fortsatt öppna och att man inväntar godkända vattenprov. När provsvaren kommit kommer groparna att fyllas igen förutsatt att provsvaren visar på god vattenkvalitet. Efter det återstår asfalteringsarbeten och viss återställning av brevlådor och sopkärl. Förhoppningen är att detta skall vara klart i slutet av vecka 37.

Mvh,
Styrelsen