Hermanstorp karta

Detaljplan för Hermanstorp klar!

Lokaltidningen Mitti rapporterar att detaljplanen för Hermanstorp nu är klar. Dock kommer den föreslagna förskolan att skjutas på framtiden. Oklart när byggstart kommer att ske med fastighetsägarna verkar kunna börja bygga och stycka av inom ca två år dvs 2022.

Läs mer i Mitti: https://mitti.se/nyheter/detaljplan-haninge-oacceptabelt/?omrade=haninge

Eller på Haninge kommun: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vega-hermanstorp/hermanstorp/