Vad händer vid Dammträsk?

Området vid Dammträsk består idag av naturmark, en våtmark och en damm. I och med exploatering av Kolartorp och stadsdel Vega behövs en åtgärd för att kunna ta emot ökad mängd av dagvatten* till Dammträsk.

Den huvudsakliga tanken är att behålla den öppna vattenspegel som är Dammträsk idag. Innan vattnet kommer till befintlig damm passerar det en renande damm nära där Kolartorps allé går över pendeltågspåret. Här ska vattnet renas från olja och större partiklar, såsom sand och grus.

Från den renande dammen går vattnet sedan i ett slingrande dike till den övre dammen. Dikets böjar gör att det tar längre tid för vattnet att passera området. Den övre dammen skapas genom att en spont slåss ned i marken. På så sätt blir det möjligt att magasinera en större volym vatten vid perioder av mycket regn. I den övre dammen kommer det att finnas en brygga som man kan gå ut på. Över sponten kommer det att anläggas en gångväg så att man kan gå över till andra sidan av Dammträsk.

Längs med bergsväggen väster om Dammträsk kommer en boardwalk att byggas, för att öppna upp det kringliggande området för allmänheten så att det kan användas som ett rekreationsområde. Vid utloppet för befintlig damm kommer ett nytt utskov att byggas för att minska risken för översvämning av fastigheterna närmast Dammträsk.

Arbetet med byggnationen av Dammträsk dagvattenanläggning har nu kommit igång. Just nu pågår arbetet med att anlägga etableringsytor och nödvändiga vägar i området för att möjliggöra framkomligheten av byggmaskiner. Det innebär att en del träd och andra växter behöver tas ned. En hel del av växtligheterna kommer att återplanteras i slutskedet av byggnationen. Syftet är självklart att bevara så många träd som möjligt. Den övre dammen och den intilliggande sponten samt norra utskovet (se bilden ovan) kommer att byggas i första skedet.

Källa: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/va-utbyggnad/dammtrask/

Välkommen till 2018-års sommarfest!

När: Lördagen den 1 september
Tid: kl. 17.00 – ni tröttnar
Var: Föreningens festplats

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen och festgruppen!

Styrelsen vill önska alla medlemmar varmt välkomna till årets sommarfest. I år bjuder vi på mat från en foodtruck som kommer att ställa upp på vändplanen vid festplatsen.Vi kommer inte ha möjlighet att ordna dricka varför vi uppmanar alla att själva ta med det ni vill dricka under kvällen!

Vi kommer även att få höra härlig livemusik av Fredrik Millvid som var med och förgyllde förra årets sommarfest. En riktigt supertrevlig sommarfest med andra ord!

Osa senast den 19/8 enligt något av alternativen nedan:
E-post: info(at)kolartorp.com
Brev: Lägg en lapp i Rolf Hansson brevlåda, Kolartorps allé 57

Glöm inte meddela hur många ni kommer fördelat på vuxna och barn samt om ni har några allergier.

Mvh,
Festkommitten och styrelsen

Kallelse till årsmöte 2018

Datum: 3 maj 2018
Tid: 19.00
Plats: Runstensskolans matsal, Källvägen 29 (”köksingången”)

Tilltugg serveras från ca kl. 18.30

Anmäl närvaro med antal personer till info(at)kolartorp.com senast den 27 april. Det går även bra att lägga en lapp med namn och antal personer i Gunnar Nymans brevlåda på Ängsvägen 59.

Länkar till dokument inför årsmötet:

Dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

Välkomna,
Styrelsen för Kolartorps Tomtägarförening

Kolartorps tomtägarförening välkomnar dig till årets sommarfest!

När: 26 Augusti
Tid: kl.17.00 – ni tröttnar
Var: Festplatsen

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen, Mathias och Nina.

Styrelsen vill önska alla medlemmar varmt välkomna till årets sommarfest. Vi  bjuder på mat och dryck (vatten och läsk). Vi kommer även att få höra härlig livemusik av Fredrik Millvid som var med och förgyllde förra årets sommarfest.
En supertrevlig sommarfest med andra ord.

Osa senast den 20/8 till Mathias Maurin
Telefon:
073-510 16 19 eller
E-post:
mathias.maurin85(at)gmail.com

Meddela också hur många barn som kommer och om ni har några allergier.

Mvh,
Festkommitten och styrelsen

Föreningens Boulebana klar!

Nu är föreningens boulebana klar. Banan ligger i anslutning till festplatsen och kan fritt användas av föreningens medlemmar. Officiell invigning kommer att ske i samband med föreningens sommarfest den 28 augusti med start kl 17.

Mvh,
Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2017

Datum: 26 april 2017
Tid: 19.00
Plats: Runstensskolans matsal, Källvägen 29 (”köksingången”)

Tilltugg serveras från ca kl. 18.45

Anmäl närvaro med antal personer till info(at)kolartorp.com senast den 21 april. Det går även bra att lägga en lapp med namn och antal personer i Gunnar Nymans brevlåda på Ängsvägen 59.

Verksamhetsberättelse och dagordning kommer inom kort att läggas upp under filer.

Dagordning årsmöte 2017

Välkomna,
Styrelsen för Kolartorps Tomtägarförening

Kolartorps tomtägarförening nu på facebook

Från och med nu finns Kolartorps tomtägarförening även som facebookgrupp med namnet ”Kolartorps tomtägarförening”.

Gruppen är till för boende i området Kolartorp men även närliggande områden som Hermanstorp och Vega i Haninge. Här diskuterar vi nyheter i området, grannsamverkan, nybyggnation, vägar m.m.

 

Kolartorps tomtägarförening välkomnar dig till årets Sommarfest

Datum: 3 September 2016
Tid: 16.00 – ? 🙂
Plats: Föreningens festplats

Vi i styrelsen vill önska alla våra medlemmar varmt välkomna till årets sommarfest. Vi bjuder på mat, alkoholfri dryck, musik och kanske något mer :).

Osa senast den 28/8 till Mathias Maurin. Via 073-510 16 19, eller mattias.maurin@haninge.se

Meddela hur många vuxna/barn som kommer & om ni har några allergier

notes

Kallelse till årsmöte 2016

Datum: 26 april 2016
Tid: 19.00
Plats: Runstensskolans matsal, Källvägen 29 (”köksingången”)

Smörgåstårta serveras från kl. 18.45

Anmäl närvaro med antal personer till info(at)kolartorp.com eller på telefonnummer 070-693 55 59 senast 22 april. Det går även bra att lägga en lapp med namn och antal personer i Gunnar Nymans brevlåda på Ängsvägen 59.

Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag om utdelning av föreningens kapital, därför är det viktigt att närvara vid årsmötet.

Välkomna,
Styrelsen för Kolartorps Tomtägarförening


Dagordning årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016